fredag 25. januar 2013

Hvor bra er egentlig Google Translate?

Ny jobb betyr nye utfordringer. For mitt vedkommende betyr det at jeg må strekke meg litt lenger enn jeg har gjort de siste årene hva engelsk angår. En ting er å snakke med utenlandsk media. Det sklir lett og jeg prøver å finne rette tonefall og ta fram mest mulig av min Oxford-english. Men så var det skrivingen da.
En god tommelfingerregel at at kun "naitive" oversetter helt korrekt, og det får være min unnskyldning. Jeg er ikke født og oppvokst i England, men har gått gjennom en velregulert norsk skolesystem med engelsk på timeplanen. Når jeg noen år etter skal e-poste med The Daily Telegraph kjenner jeg et snev av prestasjonspress, og innrømmer glatt at jeg vippet opp Google Translate i det ene fanevinduet av nettleseren og brukte det som hjelp ti litt ortografi.
Men hvor bra er egentlig Google Translate? De sitter neppe i London nå og ler høylytt av mine e-poster, men de ser nok at jeg ikke har bodd i England.

Uansett: God helg til alle, og her er denne e-posten direkte oversatt i Google Tanslate.

New job means new challenges. For my part, that means I have to stretch a little further than I have done in recent years what English is concerned. One thing is to talk to the foreign media. It slips easily and I try to find the correct tone and take up most of my Oxford english. But it was writing then.

A good rule of thumb that only "naitive" translates quite correct, and it will be my excuse. I was not born and raised in England, but has gone through a well-regulated Norwegian school system with English on schedule. When I some years after the e-mail with The Daily Telegraph I feel a hint of the pressures of performance and allows smooth that I bobbed up Google Translate in one tab window of the browser and used it to help some ten orthography.

But how good is essentially Google Translate? They're hardly in London now and laughing loudly of my emails, but they look enough that I have not lived in England.

1 kommentar:

  1. Hehe, ikke heeelt stødig den oversettingen, nei. Men en helt korrekt oversetting skal det vel godt gjøres å få til ved hjelp av et elektronisk verktøy. Jeg tenker at Google Translate er et godt hjelpemiddel. Så må en selv gjøre de nødvendige justeringer. Og du har helt rett, de sitter neppe i London og ler høyt av e-posten din. At du ikke er native speaker ser de så klart. Men det er jo helt greit.

    God helg, Morgan! :-)

    SvarSlett