torsdag 27. desember 2012

Satser på 20 år med 2,67% rente

I disse dager sendes styret i Strandkanten Amfi borettslag i Tromsø ut informasjon til alle beboerne i blokka at det satses på 2,67% fastrente på hele lånet de neste 20 årene. Samtidig er det finansfolk som spår fortsatt finanskrise i Eiropa og rekordlav rente i mange, mange år framover. Likevel er de lokale rådene krystallklare: 2,7% de neste 20 årene er et gullkantet tilbud fra Husbanken.
Privatbankene lokker med ca 3,4% fastrente for tre år, mens tilbud for 2 år eksisterer ikke. Hadde de gjort det ville de kanskje vært opp mot 5,0%.
Renter er alltid det store temaet når finansene i et borettslag skal gjennomgås på høsten når neste års budsjett spikres. Strandkanten Amfi har hat en lang og god dialog med Hisbanken og har stor tro på at fastrent på 20 år vil lønne seg for alle beboerne. De neste 20 årene er kapitalkostnadene meget oversiktlige og alle som bor eller kjøper seg inn, vet nesten på krona hva bokostnadene blir i årene som kommer. Det er en trygghet som på langt nær alle har.
Bare framtiden kan fortelle om valget spm ble gjort i forrige måned er rett. Spennende blir det i alle fall.
God framtid. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar