lørdag 23. oktober 2010

Kø i hele Tromsø om 10 år

Si nei, men klag ikke når du sitter i kø!Mandag 25. oktober legger styringsgruppa for veiprising i Tromsø fram sitt forslag. Det holdes åpent informasjonsmøte kl 18.00 samme dag i kommunestyresalen. Spørsmålet er om det har noen hensikt. Mange politikere og folk flest har allerede knut ideen selv om hele innholdet ennå ikke er kjent.

Jeg skal ikke bruke tid på dagens debatt, men i stedet se 10 år fram i tiden.

I dag er det to-tre køpunkt i Tromsø. Den ene kø(ene) oppstår om morgenen fordi som skal pendle fra Kvaløysletta og inn til byen. Da er det kø før Sandnessundbrua og i området rundt Giæverbukta. Om ettermiddag er det kø i Breivika og delvis i Giæverbukta. Gjør vi ikke noe nå er det kø over hele byen om 10 år.

Drivstoffavgiften som ble innført sommeren 1990, har skaffet Tromsø en rekke nye tunneler og vei. Tromsø er en god by for bilister fordi vi nesten ikke har kø.

Etter at staten la om belønningsordningen gir ikke fortsatt drivstoffavgift særlig stor avkastning. Det er stort sett bare de 21 millionene som tromsøbilistene årlig betaler inn som kommer trafikantene til gode. Går vi over til systemet med veiprisene får vi tilført mellom 200 og 300 millioner fra staten de neste fire årene. I tillegg kommer lokale avgifter på 125 millioner kroner per år.

For slik beløp blir det bedre kollektivtrafikk, bedre for de myke trafikantene, bedre for bilistene både i form av nye veier og bedre vedlikehold.

Når det gjelder det siste er det kun køprising som gir mulig til å bruke avgiftspenger på veivedlikehold.

Motstanderne er av ny lokal avgift hevder at vi betaler nok avgifter allerede, og de har selvsagt et poeng. Likevel mener jeg at det vil være smart å gjøre seg bruk av statens belønningsordning. Går vi inn med 500 millioner over fire år får vi 300 millioner tilbake. Bra avkastning på investeringene, og investeringene gjør at vi unngår kø.

Sier politikerne nei til køprising har jeg et godt tips: Skaff deg bolig i gangavstand til sentrum. Da slipper du å sitte timesvis i kø ente i bilen eller på bussen.

Til de som liker kø: Hev stemmen – si nei og kos deg i kø. Det er mye bra musikk på radio som overdøver ungene som hyler i baksetet på tur hjem fra en slitsom dag i barnehagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar