lørdag 18. april 2015

Kutt ut! La folk søke jobber i hemmelighet

Folkebladets redaktør Steinulf Henriksen jubler. Troms Journalistlag jubler. Medie-Norge jubler. Fylkesmannen i Troms har talt: Lenvik kommune har brutt offentlighetsloven fordi de har akseptert at noen av søkerne til stillingen som næringssjef i kommunen ikke skal offentliggjøre. På norsk betyr det at søknadene skal holdes hemmelige for omverden.
En rekke dyktige rådmenn rundt omkring i vårt lille land river seg nok i håret og innser atter en gang at noen av de best kvalifiserte jobbtakerne i privat sektor også i fremtiden vil skygge banen. De vil ikke søke fordi arbeidsgiver kort tid etter søknadsfristens utløp vil se navnet deres i avisene.

Kutt ut offentlige søknadslister!

Offentlighetsloven er et gode for det norske demokratiet som skal etterleves. Den har og er et svært viktig arbeidsverktøy for å hindre korrupsjon. Ingen tvil om det. Men kom igjen presse-Norge; ha lit til norsk byråkrati og embetsverk når det gjelder søknads- og ansettelsesprosesser.

Helt kort ABC: Det deltar alltid to fra stab og en fra fagforeninger når kandidatene plukkes ut og intervjues. Det er en skikkelig og renhårig prosess der det er vanskelig å ansette kjenninger, venner eller slekt. Og viktigst av alt: Søkerne får tilgang til søkerlistene. Slik skal det være. Slik må det være.

Er det mistanke om noe gruff er veien kort til offentligheten.

Med hemmelige søkerlister er jeg sikker på at flere høyt kvalifiserte vil søke jobber i det offentlige. Vi vil få bedre offentlige tjenester.

Kutt ut offentlige søknadslister!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar